Результати моніторингу якості освіти

                                                                            Витяг з Положення про внутрішню систему

                                               забезпечення якості освіти

                                      у ШЗШ І-ІІІ ступенів № 12,

                                              схваленого педагогічною радою

                                                (Протокол № 9 від 26.03.2021 р.),

                                                                            затвердженого наказом № 26-ОД від 26.03.2021 р.

           

      Завдання моніторингу  якості  освіти:

  -  здійснення систематичного контролю за освітнім процесом в  школі;

  -  створення власної системи неперервного і тривалого спостереження, оцінювання стану освітнього процесу;

  - аналіз чинників впливу на результативність освітнього  процесу, підтримка високої мотивації навчання;

         - створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації учнів  і педагогів;

        - прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвитку освітнього процесу в школі.

   Моніторинг  в  школі  здійснюють:

  - керівник закладу  та  його  заступники;

  -  засновник;

  - органи,  що  здійснюють  управління  у  сфері  освіти; 

  - органи самоврядування, які створюються педпрацівниками, учнями та батьками;

  - громадськість.

    Основними формами моніторингу є:

  - проведення контрольних робіт;

  - участь  учнів  у І та ІІ, ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад,  конкурсів;

  - перевірка  документації;

  - опитування, анкетування;

  - відвідування уроків, заходів.

  Критерії моніторингу:

  - об’єктивність;

   - систематичність;

   - відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;

   - надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);

   - гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).

  Очікувані результати:

  - отримання результатів стану освітнього процесу в освітньому закладі;

  - покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.

  Підсумки моніторингу:

  - підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах;

  - за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи;

  - дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях методичних об'єднань  вчителів, нарадах при директору,  засіданнях педагогічної  ради.

    

  Показники опису та інструментів моніторингу якості освіти:

  - кадрове забезпечення освітньої діяльності – якісний і кількісний склад, професійний рівень педагогічного персоналу;

  - контингент учнів;

  - психолого-соціологічний моніторинг;

  - результати навчання здобувачів освіти;

  - педагогічна діяльність;

  - управління школою;

  - освітнє середовище;

  - медичний моніторинг;

  - моніторинг охорони праці та безпеки життєдіяльності;

  - формування іміджу школи.

  КОРИСНІПОСИЛАННЯ

  ЗНАЙТИНАС

  © 2024 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"